Våra nyvalda representanter i kommunala styrelser och nämnder | Sverigedemokraterna Sävsjö

Våra nyvalda representanter i kommunala styrelser och nämnder

Vår representation under perioden 2019.01.01 – 2022.12.31

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot: Kjell Lundkvist
Ersättare: Lars Helgesson

Barn och utbildningsnämnden
Ordinarie ledamot: Lars Helgesson
Ersättare: Tobias Norén

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie ledamot: Bo-Göran Svensson
Ersättare: Peter Evertson

Myndighetsnämnden
Ordinarie ledamot: Kennert Jonasson
Ersättare: Peter Evertson

Socialnämnden
Ordinarie ledamot: Mikael Svensson
Ersättare: Kjell Lundkvist