Våra politiker | Sverigedemokraterna Sävsjö

Våra politiker

Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige 2018.10.15 – 2022.10.14

Ordinarie ledamöter
Lars Helgesson, Sävsjö
Mikael Svensson, Sävsjö
Bo Ek, Rörvik
Peter Evertson, Sävsjö
Kjell Lundkvist, Sävsjö
Kennert Jonasson, Rörvik

Ersättare
Ronald Svensson, Lammhult
Kenneth Larsson, Vrigstad

Gruppledare för den parlamentariska gruppen är Peter Evertson


Representanter i kommunala styrelser och nämnder 2019.01.01 – 2022.12.31

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot:
Kjell Lundkvist, Sävsjö
Ersättare: Lars Helgesson, Sävsjö

Barn och utbildningsnämnden
Ordinarie ledamot: Lars Helgesson, Sävsjö
Ersättare: Tobias Norén, Sävsjö

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie ledamot: Bo-Göran Svensson, Stockaryd
Ersättare: Peter Evertson, Sävsjö

Myndighetsnämnden
Ordinarie ledamot: Kennert Jonasson, Rörvik
Ersättare: Peter Evertson, Sävsjö

Socialnämnden
Ordinarie ledamot: Mikael Svensson, Sävsjö
Ersättare: Kjell Lundkvist, Sävsjö


Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Ordinarie ledamot: Peter Evertson, Sävsjö
Ersättare: Ljubomir Komarica, Sävsjö