Våra politiker | Sverigedemokraterna Sävsjö

Våra politiker

Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige
– 2022.10.14

Ordinarie ledamöter
Lars Helgesson, Sävsjö
Bo Ek, Rörvik
Kjell Lundkvist, Sävsjö
Kennert Jonasson, Rörvik

”Politiska vildar” som sitter med i Sävsjö KF på SD-mandat
Mikael Svensson, Sävsjö
Peter Evertson, Sävsjö

Ersättare
Ronald Svensson, Lammhult
Kenneth Larsson, Vrigstad


Gruppledare för den parlamentariska gruppen
Lars Helgesson


Representanter i kommunala styrelser och nämnder 2019.01.01 – 

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot:
Kjell Lundkvist, Sävsjö

Ersättare: Lars Helgesson, Sävsjö

Barn och utbildningsnämnden
Ordinarie ledamot: Lars Helgesson, Sävsjö
Ersättare: Vakant

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie ledamot: Bo-Göran Svensson, Stockaryd
Ersättare: Kjell Lundkvist, Sävsjö

Myndighetsnämnden
Ordinarie ledamot: Kennert Jonasson, Rörvik
Ersättare: Ljubomir Komarica, Sävsjö

Socialnämnden
Ordinarie ledamot: Lars Helgesson, Sävsjö
Ersättare: Kjell Lundkvist, Sävsjö


Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Ordinarie ledamot: Ljubomir Komarica, Sävsjö

Ersättare: Vakant


SD Sävsjö, kontaktuppgifter

Adress (snigelpost)
Sverigedemokraterna Sävsjö
c/o Helgesson
Ekelidsgatan 6
576 32 Sävsjö

E-post
savsjo@sd.se

SMS
070 668 36 73