Sverigedemokraterna Sävsjö | Sida 5

Hem

Bilden visar östra sidan av järnvägsstationen, på västra sidan finns Södra stambanan och en rangerbangård.
På 1920-talet byggdes ett nytt stationshus öster om det gamla stationshuset.
Stationshuset som byggdes på 1920-talet finns fortfarande kvar men har numera en annan funktion än den ursprungliga.
Stationshuset på bilden revs när det nya huset stod klart 1926.

 • SD Motor firar 10år den 18/8 på Seghalla

  Av lasse den 14 augusti, 2018
  0

   

  Detta kommer vi att fira på Seghalla lördag 18 augusti med att bjuda in ”vanliga” SD medlemmar som önskar dela vår kväll med musik, dans och trevlig samvaro, och vi planerar att köra igång musiken runt kl 20

  Under kvällen spelar Chicken Pickers.

  För de som önskar lite längre kväll så erbjuds också möjlighet att delta i måltiden kl 18,30 (mellan vårt årsmöte och underhållningen) till ett självkostnadspris omkring hundralappen.

  Anmälan till måltid lämnas senast tisdag 14/8 till info@sdmotor.se

  Det erbjuds endast alkoholfria drycker genom vår försorg, önskas starkare förtäring får ni ordna det själva.

  Vi önskar er alla hjärtligt välkomna och att vi får en riktigt lyckad kväll.

 • Höstmarknaden i Vrigstad 2018

  Av lasse den 12 augusti, 2018
  0

  Vårt deltagande på Vrigstad marknad blev en stor succé. Många besökare kom till oss för en fika, dricka, godis, popcorn eller en pratstund.

  Tack till er som hjälpte till och tack till er alla som besökte oss och visade ert stöd!
  Lasse ordf. SD Sävsjö

 • En bättre sjukvård – för ett friskare Sverige

  Av lasse den 16 juli, 2018
  0

  Bakgrund

  Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden. Så är det tyvärr inte längre. Idag har Sverige bland de längsta vårdköerna i Europa och alltför många patienter tvingas vänta längre än vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande utveckling finns inom akutsjukvården, där även de yngsta och sköraste drabbas eftersom det saknas intensivvårdsplatser för barn.

  Sverigedemokraterna ser därför tillgänglighet inom primärvården samt kortare väntetider på akutmottagningarna som särskilt prioriterade områden.

  I Sverige ska alla medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid, oavsett hemort eller plånbok. Vi vill ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö.

  Vi vill se ett Sverige där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal, ett Sverige där infödda svenskar inte diskrimineras i förhållande till personer som vistas i landet illegalt.

   Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens metoder så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Det kan handla om allt från att ge möjlighet till bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, flytta hanteringen av journaldokumentation och annat administrativt arbete till särskilt anställda vårdadministratörer, till samordning av lediga vårdplatser över hela landet. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet.

   

  Sverigedemokraternas förslag i korthet:

  Begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar och psykisk ohälsa bland barn och unga.

  Förbättra arbetsmiljön och höja vårdyrkets status genom kompetenslyft, yrkeslegitimation för undersköterskor, anställning av vårdservicepersonal och andra som kan avlasta vårdgivande personal samt utöka möjligheten till heltid respektive rätten till deltid för vårdpersonal.

  Avskaffa den i praktiken kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare och införa tydliga regelverk för icke-medborgares rätt till skattefinansierad välfärd.

  Förbättra tillgängligheten i förlossningsvården, barnsjukvården, primärvården och akutsjukvården.

  Göra sjukvården mer jämlik genom tydligare nationell reglering och utreda möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet för hela eller delar av sjukvården från landstingen till staten.

  Införa en ny patienträttsgaranti som stärker patienternas rättsliga ställning och ger möjlighet att välja vårdgivare i hela landet.

  Införa en vårdplatsgaranti som garanterar en vårdplats på rätt nivå och personal med rätt kompetens.

  Klicka här för att diskutera detta och annat i vår Facebook-grupp.

   

 • En modern och rättvis asylrätt

  Av lasse den 11 juli, 2018
  0

  Bakgrund

  Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och anhörigmottagande har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden. Samtidigt har tryggheten äventyrats eftersom krav och kontroller varit svaga, både vad gäller vistelse i landet eller beviljande av medborgarskap. Idag vistas tiotusentals personer illegalt inom landets gränser och Sverige har blivit internationellt känt för oroligheter, våldtäkter och medborgare som är aktiva inom terrornätverk.

  Även om vissa åtstramningar har gjorts är de långt ifrån tillräckliga. Sverige behöver bygga en migrationspolitik från grunden, med fasta regelverk och respekt för landets gränser, medborgare och lagar. En migrationspolitik som i första hand tar ansvar för vårt land och vårt folk. Samtidigt är det en politik som ser till den globala situationen och eftersträvar balanserade regelverk där utbyten och resor möjliggörs samtidigt som internationell kriminalitet bekämpas.

   Vi ser också ett särskilt behov av att kraftfullt bemöta det så kallade skuggsamhället, inom vilket ett mycket stort antal personer idag lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Sverigedemokraterna ser ett stort behov av förstärkt lagstiftning för att dels göra det betydligt svårare att arbeta och bo i Sverige utan tillstånd, dels bemöta dem som utnyttjar personer utan uppehållstillstånd som svart arbetskraft eller tjänar på att upplåta bostad till dessa.

   

  Sverigedemokraternas förslag i korthet:

  Förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert.

  Förändra regelverket för arbetskraftsinvandring så att den svenska arbetsmarknadens behov blir styrande.

  Göra det omöjligt för arbetsgivare att utnyttja utländsk arbetskraft för att kringgå svenska arbetsvillkor.

  Skärpa försörjningskraven vid anhöriginvandring samt skärpta kontroller av släktskap för att omöjliggöra otillbörligt utnyttjande av välfärdssystemet.

  Skärpa kraven för att bli svensk medborgare, inklusive språk- och samhällskunskapstest samt att möjliggöra återkallelser av medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder.

  Bidra till återvandring genom ett tydligt uppdrag till Migrationsverket om att prioritera frågan samt satsningar på såväl ekonomiskt stöd som till exempel anpassade utbildningar och kontaktförmedling för den enskilde.

  Bekämpa skuggsamhället genom att ge polisen verktyg och resurser att eftersöka personer som vistas i landet illegalt, öka antalet förvarsplatser och möjliggöra längre vistelse i förvar om utvisning inte kan verkställas omedelbart.

  Klicka här för att diskutera detta och annat i vår Facebook-grupp.

 • Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, på riktigt!

  Av lasse den 9 juli, 2018
  0

  Bakgrund

  Kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och gamla ska kunna leva i vårt land utan att behöva känna sig otrygga. Det borde vara en självklarhet, men tyvärr har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Otryggheten har blivit en del av vår vardag. Dagligen rapporteras det om utländska stöldligor och organiserad brottslighet, rån, våldsbrott, mord, våldtäkter och gruppvåldtäkter, på nivåer som aldrig tidigare förekommit i Sverige.

   Brottsligheten har också ändrat karaktär, den är idag råare och mer brutal. Vi ser en kraftig ökning av grova sexualbrott och gängvåldtäkter, med gärningsmän som har sin härkomst i kvinnofientliga kulturer. Personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i den allvarligaste brottsligheten, och inte sällan handlar det om andra länders medborgare, samt personer som skulle ha utvisats men som fortfarande befinner sig i vårt land på grund av en kravlös politik.

   Detta är en utveckling som vi aldrig kommer att acceptera. Sverige ska fortsatt vara ett öppet land gentemot omvärlden. Det ska alltid vara möjligt att komma till Sverige — och i den mån vi kan så kommer vi att hjälpa till när det behövs. Men vi ska aldrig sätta oss i en situation där vår välvilja utnyttjas och våra medborgares trygghet äventyras. Den som begår brott i Sverige hör inte hemma i vårt samhälle. Därför ska de som kommer hit och ägnar sig åt brottslighet utvisas från vårt land.

   

  Sverigedemokraternas förslag i korthet:

  Utländska medborgare som begår grova brott i Sverige ska alltid utvisas.

  Återfallsbrottslighet av utländska gärningsmän ska alltid leda till utvisning.

  Utländska medborgare som begår allvarliga brott i Sverige ska i första hand avtjäna fängelsestraffet i sina hemländer.

  Verkställighetshinder med hänvisning till situationen i hemlandet kommer inte att accepteras. Om det av någon anledning inte är möjligt att utvisa en brottsling direkt ska denne sitta i säkert förvar tills det blir möjligt.

  Klicka här för att diskutera detta och annat i vår Facebook-grupp.