Sverigedemokraterna i Sävsjö | Sida 5

Sverigedemokraterna

Kontakta Sverigedemokraterna i Sävsjö via e-post savsjo@sd.se

 

 • Flyktingar åker hem på semester

  Av administrator den 3 januari, 2016
  0

  Sverige är känt för att vara det mest lättlurade landet i världen. Att få svenska bidrag är som att lura godis av barn. Ett tecken på detta framgår av följande TT-telegram:

  Gränspolisen i Skåne reagerar mot att flyktingar från Irak, som fått permanent uppehållstillstånd av skyddsskäl, ändå obehindrat gör resor tillbaka till Irak. Nu ska polisen börja tipsa Migrationsverket om fall, där skyddsskälen och uppehållstillståndet kan komma att omprövas, rapporterar TV 4 Nyheterna Malmö.

  Från Malmö Airport går sex ofta fullbokade plan i veckan till Irak. Bland resenärerna finns irakier som beviljats uppehållstillstånd i Sverige därför att de riskerar att fängslas, torteras eller dödas i sitt hemland. Ändå kan dessa personer resa till Irak och ibland tillbringa månader där, enligt tv-kanalen.

  Man är inte alls i behov av asyl om man genast kan åka tillbaka till hemlandet. Kan det vara ett sätt att komma åt svenska bidrag för att sedan återvända hem?

  Varför godkänner regering och riksdag asylregler som leder till detta?

  Varför låter sig svenska myndigheter att luras, om och om igen på skattebetalarnas bekostnad?

 • Flyktingar åker hem på semester

  Av administrator den 3 januari, 2016
  0

  Sverige är känt för att vara det mest lättlurade landet i världen. Att få svenska bidrag är som att lura godis av barn. Ett tecken på detta framgår av följande TT-telegram:

  Gränspolisen i Skåne reagerar mot att flyktingar från Irak, som fått permanent uppehållstillstånd av skyddsskäl, ändå obehindrat gör resor tillbaka till Irak. Nu ska polisen börja tipsa Migrationsverket om fall, där skyddsskälen och uppehållstillståndet kan komma att omprövas, rapporterar TV 4 Nyheterna Malmö.

  Från Malmö Airport går sex ofta fullbokade plan i veckan till Irak. Bland resenärerna finns irakier som beviljats uppehållstillstånd i Sverige därför att de riskerar att fängslas, torteras eller dödas i sitt hemland. Ändå kan dessa personer resa till Irak och ibland tillbringa månader där, enligt tv-kanalen.

  Man är inte alls i behov av asyl om man genast kan åka tillbaka till hemlandet. Kan det vara ett sätt att komma åt svenska bidrag för att sedan återvända hem?

  Varför godkänner regering och riksdag asylregler som leder till detta?

  Varför låter sig svenska myndigheter att luras, om och om igen på skattebetalarnas bekostnad?

 • Från bloggen ”Det goda samhället” Nils Börje Tallroth

  Av administrator den 29 december, 2015
  0

  SVT har nyligen kommit ut med manualen ”Nya språkråd för att bättre spegla hela Sverige”, som ska ge medarbetare vägledning beträffande användningen av termer som till exempel ”svensk”, ”invandrare” och ”utrikesfödd”. Manualen avråder också från vaga, ofta ”fel”, använda uttryck som ”människor med etnisk bakgrund”. Utgångspunkten är enligt SVT att människor ”ska få definiera sig själva”.

  Bakgrunden till initiativet är, förklarar Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT, att ”Sverige är ett land i förändring och att SVT:s medarbetare måste vara säkra att de formulerar sig inkluderande i arbetet med mångfaldsfrågorna”. Lagercrantz uttrycker också en förhoppning om synpunkter på manualen även från personer utanför SVT och anger att den finns på den här web-adressen: Sverigespegling på SVT Nyheter.pdf. [i]

  Här är några exempel på språkliga innovationer som SVT:s medarbetare förutsätts använda:

  Ordet ”invandrare” bör helst undvikas eftersom det fått en negativ klang; i stället bör termer som ”utrikes född” eller ”de som bor i Sverige” användas för personer som bor i Sverige men som inte är medborgare.
  Invandrartäta områden bör kallas ”socialt/ekonomiskt utsatta områden”.
  Termen ”segregerad skola” kan användas, men SVT:s medarbetare bör nogsamt ange vari segregeringen består genom tillägg som ”skolan har låg andel elever med högutbildade föräldrar”.
  Termen ”förort” ska helst undvikas då den anses vara ett ”schablonbegrepp”.
  En utlandsfödd islamist som är svensk medborgare och reser till Mellanöstern för att kriga för ISIS/Daesh ska kallas ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister”.
  Uttryck som ”färgad” eller ”afrikanskt ursprung”, ofta använda av polisen när de beskriver efterlysta våldsbrottslingar, bannlyses. Däremot är det i ett brottsmål korrekt att påpeka att en person är ”vit, ljushyad, rödlätt” eller har ”östasiatiskt utseende”.
  Beskrivningar som ”svart” och ”mörkhyad” godkänns, men bör användas med ”försiktighet”.
  Ett språk är inget statiskt kommunikationsmedel – det förändras ständigt. Svenskan har under senare år sett nya ord som papperslös, utanförskap, nybyggare, och kulturberikare. Men det är principiellt oroande när ett statligt företag, med dominerande ställning i informations- och underhållningsflödet, börjar styra språkutvecklingen efter sina egna syften. Samtidigt som jag har förståelse för Lagercrantz initiativ ser jag SVT:s språkmanual som ett oroande exempel på vad Orwell kallade newspeak i sin klassiska bok ”1984”.

  Newspeak är i Orwells bok ett av regeringen kontrollerat språk vars syfte är att begränsa individens tankefrihet. Orwell varnar att en regering som skapar språket och bestämmer hur det används till slut kan kontrollera tänkandet hos sina medborgare.

  Vår tid har sett många makthavare som insett betydelsen av kontroll över språket. Barbara Lönnqvist, professor i ryska, säger i en aktuell kommentar till nyspråk i Ryssland, att ”Kreml har fått makt över TV-stationerna och det är där det språket utvecklas.” [ii] Förslaget att kalla en islamist som reser till Mellanöstern för att kriga för ISIS/Daesh för ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister” är ett exempel på Orwells nyspråk.

  ”Språk är makt. Språk är också politik. Språk signalerar normer”

  SVT:s initiativ berör allvarliga frågor om det svenska samhällets framtid. SVT, finansierat av svenska skattebetalare, bör inte ha makt att självständigt bestämma sitt språk. Initiativet bör därför lyftas över till en parlamentarisk kommitté med bred representation.

 • SD vägrades hålla föreläsning på kulturhuset

  Av administrator den 13 november, 2015
  0

  Den 14/11 var det tänkt att medlemmarna i Sveriges tredje största parti skulle få en föreläsning av journalisten Ingrid Carlqvist.

  Lokalen på kulturhuset hade bokats redan i september och allt var klappat och klart.

  En vecka innan ringer man från kulturhuset och vill ställa in. ”Vi vill inte ha er i våra lokaler eftersom ni är ett odemokratiskt parti” låter det. Vidare förklarar man sitt plötsliga ställningstagande med att SD är ett rasistiskt parti och sådana hyr vi aldrig ut till.

  Från SD Sävsjö tycker vi agerandet är minst sagt anmärkningsvärt. Vi är trotts allt på väg att bli Sveriges näst största parti. Att då kalla oss för odemokratiska mm. förefaller vara sandlåda med en ettåring som sitter leker.

  Från SD frågar vi oss varför ska vi då kämpa för att ha kvar kulturhuset. Vi kan inte med skattemedel subventionera föreningar som inte ställer upp på lagstadgade demokratiska värderingar. Jämlik behandling och ett samhälle där alla får plats.