Sverigedemokraterna Sävsjö | Sida 3

Hem

Bilden visar östra sidan av järnvägsstationen, på västra sidan finns Södra stambanan och en rangerbangård.
På 1920-talet byggdes ett nytt stationshus öster om det gamla stationshuset.
Stationshuset som byggdes på 1920-talet finns fortfarande kvar men har numera en annan funktion än den ursprungliga.
Stationshuset på bilden revs när det nya huset stod klart 1926.

 • Distriktets årsmöte 2019.03.24

  Av lasse den 24 mars, 2019
  0

  Ordförande för årsmötet var Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof.

  Björn Forsell omvaldes som distriktsordförande för de kommande två åren.
  Mikael Svensson valdes att representera Sverigedemokraterna Sävsjö som ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen och Kenneth Larsson valdes till suppleant.

  Övriga ledamöter och funktionärer i distriktsstyrelsen återfinns här.

 • Sverigedemokraterna röstar NEJ till höjning av soptaxorna i Sävsjö

  Av lasse den 18 februari, 2019
  0

  På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2019 röstade Sverigedemokraterna och Moderaterna mot kommunstyrelsens förslag om en höjning av soptaxorna i Sävsjö med 8 procent samtidigt som ristipparna stängs.
  Njudung Energi motiverar taxehöjningarna med att kostnaderna för ristipparna i Sävsjö kommun blivit alltför hög och att  man samtidigt som ristipparna stängs skall öppna en återvinningsstation i Vrigstad.

  Mats Hermansson (M) visade, i ett anförande, att den besparing Njudung Energi gör när ristipparna stängs täcker hela kostnaden för en återvinningscentral i Vrigstad. Med detta som bakgrund känns det märkligt att höjningen av taxorna i Sävsjö blir betydligt högre än i Vetlanda.

  Trots det som anförs ovan röstade en majoritet i kommunfullmäktige för en taxehöjning.
  Taxehöjningarna träder i kraft 2019-04-01.

 • Sverigedemokraterna motionerar om frysning av bidragen till Kulturhuset

  Av lasse den 18 februari, 2019
  0

  Bakgrunden till motionen är att Kulturhuset, med kort varsel, stoppade en föreläsning som Sverigedemokraterna hade bokat in på Kulturhuset 2015. Från Kulturhusets sida hänvisades till en uthyrningspolicy från ”Riksorganisationen Folkets Hus och Parker” där Kulturhuset är medlem. ”Folkets Hus och Parker” rekommenderar dessutom på sin hemsida att medlemmarna inte ska hyra ut till Sverigedemokrater.

  Via nedanstående länkar kan du läsa

  Vår motion till kommunfullmäktige
  ”Folkets Hus och Parkers” uthyrningspolicy
  Ett utdrag från ”Folkets Hus och Parkers” hemsida

 • Kommunföreningens nya styrelse

  Av lasse den 20 januari, 2019
  0

  Kommunföreningens styrelse 2019.01.20 –

  Ordförande Lars Helgesson

  Vice ordförande Kjell Lundkvist

  Andre vice ordförande Peter Evertson

  Ledamot Kennert Jonasson

  Ledamot Mikael Svensson

  Suppleant Ljubomir Komarica

 • Kommunföreningens årsmöte 2019

  Av lasse den 17 december, 2018
  0

  Den 20:e januari kl. 14.00 håller kommunföreningen sitt årsmöte i Sävsjö.

  Plats: Vallsjösalen, Djurgårdsgatan 1, Sävsjö (Kommunhuset)

  Efter årsmötesförhandlingarna som beräknas ta ungefär en timma äter vi en bit mat tillsammans.

  Du som är medlem har fått en inbjudan via ett utskick från distriktet i december och därefter en inbjudan från kommunföreningen med möteshandlingar.

  Ta gärna med ditt medlemskort eller id-handling till årsmötet för att underlätta kontroll och upprättande av röstlängd.

  Hämta dagordningen för årsmötet (PDF)