Sverigedemokraterna i Sävsjö | Sida 2

Sverigedemokraterna

Kontakta Sverigedemokraterna i Sävsjö via e-post savsjo@sd.se

 

 • Familjeträff den 17 juni 2018

  Av lasse den 11 april, 2018
  0

  På kommunföreningens senaste styrelsemöte beslutades att vi skall anordna en sammankomst för våra medlemmar i form av en familjeträff där både vuxna och barn kan delta.

  Vi hoppas på att vi ska få ett par timmars trevlig samvaro där vi kommer att sysselsätta oss med en lagtävling som alla kan delta i, grilla något att stoppa i magen och naturligtvis fika.

  Datum för familjeträffen bestämdes till den 17 juni 2018 och alla medlemmar kommer att få en personlig inbjudan via post cirka en månad före träffen.

 • Distriktsårsmötet 25:e mars 2018

  Av lasse den 25 mars, 2018
  0

  Årsmötet hölls i Rosensalen, Jönköping dit 87 röstberättigade ombud hade infunnit sig.

  Mötet bjöd inte på några större överraskningar utan Björn Forsell omvaldes till distriktsordförande för det kommande året med fem fler röster än Eric Westroth (44 röster mot 39).

  Därefter valdes övriga styrelsen i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att undertecknad valdes in som ordinarie styrelseledamot och Kjell Lundkvist som suppleant för det kommande året.

  Vidare valdes Ljubomir Komarica till revisorssuppleant.

  Därefter beslutades att varje valkrets skulle ha en egen röstsedel till regionen. I praktiken innebär det att kandidaterna från Sävsjö d.v.s. undertecknad och Kjell Lundkvist, hamnar på samma röstsedel som kandidaterna från Aneby, Tranås, Eksjö, Nässjö och Vetlanda.

  En fullständig lista med alla namn på styrelseledamöter och revisorer hittar du via nedanstående länk.
  Styrelse SD Jönköping län

  Lasse Helgesson

 • Familjeträff och Vrigstad marknad

  Av lasse den 5 mars, 2018
  0

  På kommunföreningens styrelsemöte den 5 mars beslutades att anordna en familjeträff under försommaren. Tanken är att vi under några timmar ska skall grilla, äta, umgås och leka några lekar som passar såväl ung som gammal.

  Alla medlemmar kommer att få en personlig inbjudan via post i april eller maj med närmare information om tid och plats för familjeträffen.

  Vidare beslutades att Sverigedemokraterna i Sävsjö skall delta under Vrigstad Marknad den 19 maj och den 11 augusti. Vi kommer också att bjuda in andra kommunföreningar i vår närhet som vill passa på att visa upp sig tillsammans med oss.

 • Kommunföreningens årsmöte 2018-02-04

  Av lasse den 4 februari, 2018
  0

  Ett varmt tack till Björn Forsell och Elisabeth Werner som ställde upp som ordförande respektive sekreterare på vår kommunförenings årsmöte.

  Tack också till er andra som kom till vårt möte trots det småruggiga vädret och de hala vägarna.

  När årsmötesförhandlingarna avslutats efter cirka en halvtimme bjöds alla närvarande på smörgåstårta och kaffe.

  Uppgifter om vilka som ingår i kommunföreningens styrelse under det kommande året hittar du under menyn Kommunförening eller genom att klicka här.

  Lars-Ola Helgesson
  Ordf. SD Sävsjö

 • Kjell Lundkvist, SD, ny ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen

  Av lasse den 22 januari, 2018
  0

  Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-22 beslutades att Kjell Lundkvist, SD skall ersätta Arne Årevall, SD, som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen (KS).