Demensboendet Eneliden i Rörvik läggs ned | Sverigedemokraterna Sävsjö

Demensboendet Eneliden i Rörvik läggs ned

På socialnämndens sammanträde, den 18 september 2019, togs ett beslut om att avveckla kommunens demensboende Eneliden i Rörvik. Därmed försvinner åtta platser eller 20% av totala antalet platser på kommunens demensboenden. Det finns inget som på minsta sätt tyder på att antalet platser på särskilt boende kommer att minska framöver i kommunen, tvärtom kan man förvänta sig en ökning med tanke på att antalet äldre i kommunen ökar.
Sverigedemokraternas representant i socialnämnden, Mikael Svensson, röstade naturligtvis mot förslaget liksom representanterna för C och M. Men majoriteten i nämnden bestående av KD och S röstade för en nedläggning av Eneliden.

I den äldreplan ”Livslust – hela livet” som togs fram 2018, i samverkan med bland annat organisationerna PRO och SPF, framhålls att kommunen har särskilda boende i alla tätorter. Men detta kommer alltså inte att gälla framöver trots att många framhöll att detta var positivt med tanke på att kontakten med anhöriga och vänner är viktig för den som har en plats på särskilt boende.
Vi får heller inte glömma bort att det för många anhöriga känns bra att kunna upprätthålla en kontakt med sina kära som fått plats på särskilt boende. För att sådana kontakter, på ett enkelt sätt, ska kunna förverkligas är det ofta nödvändigt med en geografisk närhet mellan den som är anhörig och den som vårdas på ett särskilt boende.