Sverigedemokraterna Sävsjö

Hem

Bilden visar östra sidan av järnvägsstationen, på västra sidan finns Södra stambanan och en rangerbangård.
På 1920-talet byggdes ett nytt stationshus öster om det gamla stationshuset.
Stationshuset som byggdes på 1920-talet finns fortfarande kvar men har numera en annan funktion än den ursprungliga.
Stationshuset på bilden revs när det nya huset stod klart 1926.

 • Demensboendet Eneliden i Rörvik läggs ned

  Av lasse den 19 september, 2019
  0

  På socialnämndens sammanträde, den 18 september 2019, togs ett beslut om att avveckla kommunens demensboende Eneliden i Rörvik. Därmed försvinner åtta platser eller 20% av totala antalet platser på kommunens demensboenden. Det finns inget som på minsta sätt tyder på att antalet platser på särskilt boende kommer att minska framöver i kommunen, tvärtom kan man förvänta sig en ökning med tanke på att antalet äldre i kommunen ökar.
  Sverigedemokraternas representant i socialnämnden, Mikael Svensson, röstade naturligtvis mot förslaget liksom representanterna för C och M. Men majoriteten i nämnden bestående av KD och S röstade för en nedläggning av Eneliden.

  I den äldreplan ”Livslust – hela livet” som togs fram 2018, i samverkan med bland annat organisationerna PRO och SPF, framhålls att kommunen har särskilda boende i alla tätorter. Men detta kommer alltså inte att gälla framöver trots att många framhöll att detta var positivt med tanke på att kontakten med anhöriga och vänner är viktig för den som har en plats på särskilt boende.
  Vi får heller inte glömma bort att det för många anhöriga känns bra att kunna upprätthålla en kontakt med sina kära som fått plats på särskilt boende. För att sådana kontakter, på ett enkelt sätt, ska kunna förverkligas är det ofta nödvändigt med en geografisk närhet mellan den som är anhörig och den som vårdas på ett särskilt boende.

 • Återremiss för förslag om ombyggnation av Sävsjö skyttecenter

  Av lasse den 19 september, 2019
  0

  Sverigedemokraternas representanter i kommunfullmäktige röstade vid sammanträdet den 16 september 2019, tillsammans med representanterna för M, för en återremiss av förslaget om en ombyggnad av Sävsjö skyttecenter.

  Från sverigedemokraterna tycker vi att beredningen av ärendet har varit bristfällig. Förutom att själva kostnaden för ombyggnationen verkar vara osäker så vänder vi oss mot att ingen tycks ha ägnat en tanke på vilka kostnader som uppstår i samband med driften av en verksamhet som i princip skall vara öppen 24/7. Barn och utbildningsnämnden skall tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden till stor del stå för driften men några pengar har inte avsatts för att täcka de kostnader som därmed uppkommer.

  Sverigedemokraterna har i princip inget emot om ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter för att förbättra förutsättningarna för den verksamhet (Skyttegymnasium med riksintag) som bedrivs där av Aleholmsskolan. Men vi anser samtidigt att det är av yttersta vikt att man noggrant undersöker vilka kostnader som blir följden av en sådan satsning, speciellt i dessa tider när i princip alla kommunens verksamheter beläggs med sparbeting.

 • Värvningstävlingen juni – augusti

  Av lasse den 5 september, 2019
  0

  Dessa tre kommunföreningar ökade mest procentuellt sett.

  Habo/Mullsjö  Pris (Resa med 15 medlemmar till EU, Bryssel) Johan Nissinen är reseledare.
  Sävsjö Pris (10 pikétröjor i valfri storlek) 
  Gislaved  Pris (10 SD kepsar)

  Resultat
  Antal medlemmar 2019-09-01
  Habo/Mullsjö 78 ökning 12=18,2%
  Sävsjö 33 ökning 3=10,0%
  Gislaved 137 ökning 12=9,6%
  Aneby 25 ökning 2=8,6%
  Vaggeryd 56 ökning 3=5,7%
  Vetlanda 100 ökning 5=5,3%
  Jönköping 332 ökning 16=5,1%
  Finnveden 187 ökning 8=4,5%
  Eksjö 49 ökning 1=2,1%
  Nässjö 99 ökning 2= 2,1%
  Tranås 106 ökning 2=1,9%

 • Månadsbrev augusti 2019

  Av lasse den 5 september, 2019
  0

 • Distriktets utbildningar hösten 2019

  Av administrator den 3 september, 2019
  0
  I höst bjuder vi in till utbildningar. De kommer förläggas i olika delar av distriktet.
  Det är rekommenderat att alla som sitter i en föreningstyrelse ska gå utbildningen om styrelsearbete.
  Alla som har förtroendeuppdrag bör gå Politiska verktygslådan som innehåller verktyg i politiska arbetet.Men alla medlemmar är välkomna att delta oavsett engagemang! Utbildningarna är avgiftsfria.

  Första utbildningstillfället är Styrelsearbete
  Tid: Tisdag den 17 september kl. 18:30-20:00
  Plats: Medborgarhuset, Skolgatan 13, Hestra.
  Ingen föranmälan krävs

  Kommande utbildningar
  Tisd 17 september Styrelsearbete
  Månd 7 oktober Politiska verktygslådan I
  Sönd 13 oktober Styrelsearbete
  Lörd 26 oktober Politiska verktygslådan I
  Lörd 9 november Politiska verktygslådan II
  Tisd 12 november Politiska verktygslådan II
  Sönd 1 december Politiska verktygslådan III

  Lägg dessa datum på minnet så återkommer vi med exakt tid och plats.