Sverigedemokraterna Sävsjö

Hem

 

 • Månadsbrev

  Av lasse den 7 oktober, 2020
  0

 • Månadsbrev

  Av lasse den 3 september, 2020
  0

 • Månadsbrev

  Av lasse den 5 juni, 2020
  0

 • Månadsbrev

  Av lasse den 6 maj, 2020
  0

 • SmT:s ledarsidor har synpunkter på SD Sävsjös motion!

  Av lasse den 25 april, 2020
  0

  Den 23 april publicerades en artikel i Smålands Dagblad av tidningens ledarredaktion.

  I artikeln framför skribenten att det hade varit bäst för SD Sävsjös egen skull om vi låtsats som det regnade och över huvud taget inte kommenterat vänsterpartiets skrivning i deras verksamhetsberättelse. Vi får väl tacka för omtanken men vi avgör faktiskt själva vad som vi anser vara bäst för vårt parti.


  Ledaren avslutas med följande mening:
  ”SD i Sävsjö bör ta sitt förnuft till fånga och yrka avslag på sin egen motion”

  Genom att klicka här kan du ta del av tidningens hela artikel.


  Vi har naturligtvis besvarat det som tidningen skrivit, men vårt svar har ännu inte publicerats i tidningen.
  Vårt svar  följer här:

   

  Att vänsterpartiets förklaring till formuleringen i deras verksamhetsberättelse är en efterhandskonstruktion är ganska klart. Man kan ju annars fundera på varför deras sekreterare Björn Jönsson inte skrev ”utomparlamentariska högerextrema rörelser som Nordiska Motståndsrörelsen” om det var det han syftade på.


  Tyvärr är det nog så att vänsterpartiet i Sävsjö låtit sig inspireras av vår statsministers vana att smutskasta SD genom att gång på gång anklaga partiet för att ha nazistiska rötter.
  Enlig vår åsikt ska politik handla om sakfrågor, och man bör så lång som möjlig avhålla sig från pajkastning. Men tyvärr är det ju så att många politiker i likhet med vår statsminister väljer att bildligt talat ta till knytnävarna när argumenten tryter.
  När vi i SD känner oss påhoppade tar vi oss rätten att försvara oss, eftersom vi anser att rätten till självförsvar är grundläggande. Dessutom har vi som politiker ett ansvar, i förhållande till våra väljare, att stå upp för och försvara den politik som de lagt sina röster på.


  Uppmaningen att själva yrka avslag för vår motion lämnar vi naturligtvis utan åtgärd. Vi vet inte om vi ska tolka uppmaningen som ett otillbörligt försök till påverkan av den demokratiska processen eller ett tvivelaktigt råd från någon som i vart fall inte verkar vara en vän.


  I övrigt avstår vi från att kommentera och hänvisar till debatten när vår motion så småningom kommer upp i kommunfullmäktige.

 • SD Sävsjö vill att vänsterpartiet skall fråntas sina icke lagstadgade privilegier

  Av lasse den 20 april, 2020
  0

  Sverigedemokraterna i Sävsjö har idag (2020-04-20) lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi kräver att vänsterpartiet (kommunisterna) ska fråntas sina privilegier som bland annat innebär att de trots att lagligt stöd saknas har fått en insynsplats i kommunstyrelsen.


   


  Klicka här eller på bilden ovan för att se hela motionen och det pressmeddelande vi skickat ut.

 • Covid-19 är ingen ”vanlig influensa”

  Av lasse den 2 april, 2020
  0

  I Sävsjö antog kommunstyrelsen nyligen en ny pandemiplan.

  Jag opponerade mig mot innehållet, innan planen antogs, eftersom det i princip bara handlade om influensaepidemier.

  Influensa förorsakas av influensavirus, covid-19 förorsakas av coronavirus. Den vanliga säsongsinfluensan medför vanligtvis 100 – 1000 dödsfall i Sverige per år och betraktas av de flesta som tämligen harmlös och absolut inte samhällsfarlig.


  När vi nu drabbas av ett virus, som vi vet väldigt lite om, är det olyckligt om människor betraktar denna smitta som ”en vanlig influensa”. Inte minst med tanke på att vi inte ens vet om den som smittats blir immun.
  Det finns virus av coronatyp som förorsakar förkylningslika symptom, den som smittats av ett sådant virus kan återinfekteras flera gånger (immunitet uppstår ej).
  Covid-19 är inte en influensa!

   


  Den 31 december 2019 varnade världshälsoorganisationen, WHO, för en tänkbar pandemi förorsakad av ett coronavirus med epidemisk spridning i Kina.

  Den 16 januari 2020 uppmärksammade FHM det nya coronaviruset men avfärdade det som något som inte skulle drabba Sverige. Risken att någon i Sverige skulle smittas bedömdes som låg. 
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/nytt-coronavirus-upptackt-i-kina/


  Om du, liksom jag, tycker att FHM:s strategi inför den pågående spridningen av covid-19 verkar lite smått förvirrad så kan det till stor del bero på att man på myndigheten inte brytt sig nämnvärt om coronavirus och SARS-CoV-2 förrän vi stod inför en faktisk smittspridning i Sverige.

  Risken att vi på grund av denna försumlighet får betala ett högt pris både i förlorade människoliv och rent ekonomiskt är påtaglig.

  Lasse Helgesson
  Ordf. SD Sävsjö

 • Månadsbrev mars 2020

  Av lasse den 1 april, 2020
  0

 • Motion om färre ledamöter i kommunfullmäktige

  Av lasse den 16 mars, 2020
  0

  När andra verksamheter måste spara bör politikerna göra detsamma menar Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp och lämnar därför in en motion om att antalet ledamöter i fullmäktige bör bli färre.

  Klicka här för att se hela motionen!