Sverigedemokraterna Sävsjö

Hem

Kontakta Sverigedemokraterna Sävsjö via SMS  070 668 92 58
eller via mail savsjo@sd.se

 • Idag den 18 april 2019 firar vi Kennert Jonasson som fyller 75 år

  Av lasse den 18 april, 2019
  0

  Kennert är ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
  och vår representant i Myndighetsnämnden.

  I vår kommunförening har Kennert också
  uppdraget som sekreterare.

 • Distriktets årsmöte 2019.03.24

  Av lasse den 24 mars, 2019
  0

  Ordförande för årsmötet var Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof.

  Björn Forsell omvaldes som distriktsordförande för de kommande två åren.
  Mikael Svensson valdes att representera Sverigedemokraterna Sävsjö som ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen och Kenneth Larsson valdes till suppleant.

  Övriga ledamöter och funktionärer i distriktsstyrelsen återfinns här.

 • Sverigedemokraterna röstar NEJ till höjning av soptaxorna i Sävsjö

  Av lasse den 18 februari, 2019
  0

  På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2019 röstade Sverigedemokraterna och Moderaterna mot kommunstyrelsens förslag om en höjning av soptaxorna i Sävsjö med 8 procent samtidigt som ristipparna stängs.
  Njudung Energi motiverar taxehöjningarna med att kostnaderna för ristipparna i Sävsjö kommun blivit alltför hög och att  man samtidigt som ristipparna stängs skall öppna en återvinningsstation i Vrigstad.

  Mats Hermansson (M) visade, i ett anförande, att den besparing Njudung Energi gör när ristipparna stängs täcker hela kostnaden för en återvinningscentral i Vrigstad. Med detta som bakgrund känns det märkligt att höjningen av taxorna i Sävsjö blir betydligt högre än i Vetlanda.

  Trots det som anförs ovan röstade en majoritet i kommunfullmäktige för en taxehöjning.
  Taxehöjningarna träder i kraft 2019-04-01.

 • Sverigedemokraterna motionerar om frysning av bidragen till Kulturhuset

  Av lasse den 18 februari, 2019
  0

  Bakgrunden till motionen är att Kulturhuset, med kort varsel, stoppade en föreläsning som Sverigedemokraterna hade bokat in på Kulturhuset 2015. Från Kulturhusets sida hänvisades till en uthyrningspolicy från ”Riksorganisationen Folkets Hus och Parker” där Kulturhuset är medlem. ”Folkets Hus och Parker” rekommenderar dessutom på sin hemsida att medlemmarna inte ska hyra ut till Sverigedemokrater.

  Via nedanstående länkar kan du läsa

  Vår motion till kommunfullmäktige
  ”Folkets Hus och Parkers” uthyrningspolicy
  Ett utdrag från ”Folkets Hus och Parkers” hemsida